1959 yılında faaliyete geçmesiyle ülkemiz ve bölgemizin en verimli uluslararası limanları arasında yer alan Giresun Limanı,1997 yılındaki özelleştirilme süreci Çakıroğlu Liman İşletme A.Ş. ile eski günlerini arar hale gelmiştir.
Bu bağlamda Giresun Limanı ile entegreli çalışan kurumlar kaynaklı tespit edilen sorunlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.Genel değerlendirme ile Giresun ve bölgesinin en verimli limanlarından olan Giresun Limanı’nın atıl durumunun daha iyi görüleceği kanaatindeyiz.
Dolayısıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri zamanından kalan; kapalı depo,romorkör,palamar motoru,forklif,yükleme-boşaltma vinçleri vb. techizatlar 1959 yılından itibaren çalıştığı için hemen hemen hepsi kullanılamaz haldedir.Bu makine techizatların eski olması gerekçesiyle Samsun ve Trabzon limanlarından iki günde boşaltılan bir gemi, Giresun Limanı’nda ancak beş günde boşaltılabilmektedir.Liman işletmecisi Çakıroğlu ise makine techizatı yenilemeye yanaşmamaktadır.Ayrıca Giresun Limanı şuan aynı anda iki gemiye yükleme-boşaltma vinci olmadığı için hizmet verememektedir.Firmaların getirdikleri yükleri saklayacak,paketleyecek veya torbalayacak kapalı depo talebinde ise, Çakıroğlu Liman İşletme A.Ş. yetkilileri bu tür önerilere siz yapın telkinlerinde bulunmaktadırlar.
Diğer yandan en önemli sorunlarımızdan bir diğeri ise; Çakıroğlu Liman İşletme A.Ş. nin uluslararası liman olma özelliği sorumluluklarını yerine getirmemesi dolayısıyla bu kazanımımızda riskli duruma düşmektedir.Giresun Limanı’nın; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği kapsamında güvenli liman statüsünden uzaklaştığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Haziran ayı başında işletmeci firmanın uyarıldığı ve 3 ay içinde gerekli düzenlemeleri yapmadığı taktirde uluslararası faaliyet kodunun askıya alınacağı öğrenilmiştir.Bu çerçeveden değerlendirildiğinde 1959 yılında ki teknik cihazları kullanmaya çalışan ve limancılık faaliyeti dışında tüm ticari faaliyetleri içinde barındıran Çakıroğlu Liman İşletme A.Ş.nin böyle devam etmesi halinde,Giresun Limanı prestijinin, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığında düzeltilemeyecek seviyeye ineceği bir gerçektir.
Giresun Limanı’nın Trabzon ve Samsun limanları gibi aktif olması olasılık dışı değildir, ancak işletici firma bu sorumluluğu yıllardır beklenen düzeyde almaması bugünkü şartları ve atıl durumu ortaya çıkartmıştır.Giresun tarihi bir ulaşım aksında bulunması ve akabinde Karadeniz Bölgesi’nde gelişen kuzey-güney yol bağlantıları ve demiryolu ağı projeleri Giresun Limanını ihtiyaç haline dönüştürmekte,ancak bugünkü konjektür ile bunun mümkün olmadığı gözükmektedir.
Çözüm, Giresun Limanı’nın kiralama süreci ile ilgili hukuki yaptırımların tekrar gözden geçirilmesi ile mümkündür. Aksi durumda ilimiz ve ülkemiz adına Giresun Limanı’nda, ciddi bir zarar sürecinin devamı engellenememiş olacak ve dolayısıyla milli servet kaybı daha da uzun bir süre sürecektir.

Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
Yön. Krl. Bşk.