Disiplin Kurulu

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu görevleri;
  1. i) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
  2. ii) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Orhan HOCAOĞLU
Caner TEK
Osman HARMANŞA
Uğur KARAKILIÇ
Yeşim HATTAT
Yusuf KOCAOĞLU