-18.5 C
Giresun
09 Şubat 2023

SEMM

Gençlik İstihdamı İçin Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Üniversitesi işbirliğinde gençlerin istihdam edilmelerine yönelik girişimci bir yaklaşım örneği olan, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen, izlemesinden ve yürütülmesinden İŞKUR’un sorumlu olduğu “Gençlik İstihdamı İçin Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi” Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında kabul edilmiştir.
Proje sözleşmemiz sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 01.11.2011 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
12 ay süren projenin genel hedefi; Türkiye genelinde yaygın olarak karşılaşılan ve Giresun’da da var olan  “ gençlerin aldıkları eğitim ve sahip oldukları vasıfların, işgücü piyasası beklenti ve talepleri ile uyumsuz olması” sorununa çözüm bulmak ve bu sorun temelli “düşük istihdam edilebilirlik ve işsizlik” sorunu etkilerini yerel düzeyde en aza indirgemektir.
Bu kapsamda öncelikle Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde mesleki eğitim, insan kaynakları ve kariyer rehberlik hizmetleri sağlamak üzere Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi(SEMM) kurulmuştur. Projenin hedef grubu olan Giresun merkezde yaşayan 17-25 yaş arası, ilköğretim ve üzeri eğitimini tamamlamış, herhangi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşememiş, İŞKUR’ a kayıtlı 200 işsiz gence Giresun Üniversitesi akademisyenleri tarafından 3’er aylık 3 dönemde olmak üzere toplam 9 ay süre ile Turizm, Pazarlama-Satış ve Muhasebe-Finans alanlarında mesleki eğitimler verilmiştir. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere SEMM tarafından “İnsan Kaynakları” ve “Kariyer Rehberlik” desteği sağlanarak kariyer planları hazırlanmış, özgeçmişlerinin oluşturulması ve bu alanlarda işgücü talebinde bulunan işletmelere yönlendirilerek istihdamlarının sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.
Proje süresince Hedef Kitle Tanıtım Faaliyetleri kapsamında il merkezindeki 21 adet muhtarlık gezilerek proje hakkında farkındalık yaratılması için çalışmalar yürütülmüştür. Özel Sektör Tanıtım Faaliyetleri kapsamında ise; 100 adet hizmet sektörü işletmesi gezilerek personel bazındaki eksikler ve talepler belirlenmiş, eksikler ve talepler doğrultusunda çalışmalar yürütülerek eğitim alan kursiyerlerle personel talebinde bulunan işletmelerin buluşması için ortam sağlanmıştır.
Bu sayede turizm alanında eğitim alan 63 kursiyerden 32 kişi, Pazarlama-Satış alanında eğitim alan 92 kursiyerden 42 kişi, Muhasebe-Finans alanında eğitim alan 45 kursiyerden 5 kişiye istihdam olanağı sağlanarak iş hayatına katılımı gerçekleştirilmiştir.
Projenin uygulama sürecinin ardından projenin kurumsal sürdürülebilirliği Giresun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında sağlanmaktadır. Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi’nin sadece proje kapsamında oluşturulan bir birim değil, aynı zamanda Giresun İlindeki iş dünyası tarafından da geçerliliği kabul edilen nitelikli bir insan kaynakları aracı olarak görülmesi hedeflenmiştir.

Projeler Menü