Giresun’a 3. OSB Şart

3614
Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi planlamasına ihtiyaç duymaktadır. Giresun Organize Sanayi Bölgesi ve ardından kurulum aşaması büyük oranda tamamlanan Bulancak Organize Sanayi Bölgesi ile imalat sanayinde ivme kaydeden Giresun, ilimizin doğu bölgesine yönelik bir projeye ihtiyaç duymaktadır.
Bölgemizin coğrafi yapısının engebeli ve tesisleşmeye müsait alan darlığı sebebiyle kurumsallaşamayan imalatçı firmalarımız yakın illeri yada arz/talep yoğunluğu olan bölgeleri tercih etme eğilimindedir. Karadeniz Bölgesi’nin jeopolitik konumu ve ulaşım akslarına en yakın alanda bulunması Giresun’un doğu yakasında mutlak bir OSB yapılanması elzemdir.
Karma OSB yada ihtisas OSB’si şeklinde planlanabilecek çalışma uzun vadede bölgemizin ticari potansiyeline katkı sağlayacaktır. Metal ürünleri başta olmak üzere tarım ürünleri yada tekstil sektöründe planlanabilecek bir Organize Sanayi Bölgesi’nin sadece Giresun’un olmadığı gibi bölgemizin tamamının belirlenen sektörlerde çekim merkezi haline gelmesi muhtemeldir.
Bölgemizin denizyolu, karayolu, havayolu ve planlama aşamasında olan demiryolu örüntüsünün organize bir sanayi bölgesine sağlayacağı katkıda dikkate alınmalıdır. Günümüzün en önemli sorunu pazara yani tüketiciye ulaşımdır. Giresun bu nokta da kıtaların geçiş güzergahlarını içinde barındırması ve ulaşım ağları ile örtüşmesi münasebetiyle stratejik bir konuma sahiptir. İçinde bulundurduğu imalatçı ruh ve alternatif sektörleri ile doğu aksında bir OSB yapılanması mutlak sağlanmalıdır.
İlimizin doğu yakasında planlanacak ve yatırıma geçecek bir OSB’nin de en az iki OSB kadar ekonomik döngü yaratması muhtemel olmakla birlikte, Giresun’un olduğu kadar ülkemizin de yerli üretimine fayda sağlayacağına inanmaktayız.
Dolayısıyla Giresun’un doğu yakasında yer alan bölgeye en kısa zamanda mutlak sanayi planlaması yapılmalıdır.
Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Önceki İçerikAlkan Elektrik Yeni Adresinde Açıldı
Sonraki İçerikGalerici MYK Belge Dağıtımı