Kayıt Dışı İstihdam

Medya Örgütlenmesi Yoluyla Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi
Hak-İş Konfederasyonu’nun sahibi olduğu Medya Örgütlenmesi Yoluyla Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi  Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 15 Temmuz 2010 tarihinde imzalanmıştır. Trabzon, Rize ve Giresun’da uygulanan projenin ortakları; Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’dır.
12 ay süren Projenin Genel Hedefi Trabzon, Rize ve Giresun’da; bilinç arttırma faaliyetleri ve yerel düzeyde ilgili kamu kurumları ile sosyal paydaşlar (özellikle işçi ve işveren temsilcileri) arasında koordinasyon sağlama yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve özendirmek, çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmelerini, çalışma ortamlarının iyileştirilmesini ve İş Sağlığı Güvenliği koşullarının geliştirilmesini sağlamaktır. Projenin Özel Amacı ise; kayıt dışı istihdamla mücadele için sosyal ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirmek ve çok taraflı yerel mekanizmalar oluşturmak suretiyle toplumun bütün kesimlerinde görsel ve yazılı medya yolu ile kapasite geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasıdır.

Projeler Menü