-18.5 C
Giresun
09 Şubat 2023

Mavi ile Yeşili Keşfetmeye Giresun'dan Başla`` Hiser Projesi

Ticaret Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında kararı kapsamında yürütmekte olduğu ‘’Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (Hiser)’’ Projesini Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, ortak işbirliği kuruluşu olan Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürütülmektedir.
Hiser Projesinde işbirliği esas olup, proje kapsamına dâhil edilmiş yararlanıcı firmaların; ihracat için gereken kabiliyetlerinin geliştirilmesi, birlikte güç yaratacak ihtiyaçlarını karşılanması, bilgiye ulaşımını kolaylaştırarak ortak eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile firmaların eksikliklerini giderilmesi amaçlanmıştır.
Hiser Projesinin Genel Amacı; Firmaların,
  •  Uluslararası Rekabet Gücünün Geliştirmek
  •  Hizmet Gelirlerini Artırmak
  •  Dış Pazarlara Açılmak ve Markalaşma
***Destek Oranı %75 oranında Ticaret Bakanlığı, %25’lik oranda yararlanıcı firmalar tarafından finanse edilmektedir.
***Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 30 turizm firması ile projeyi yürütmektedir.
***36 ay süren proje ilk faaliyet olan ihtiyaç analizinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanma tarihi 24.12.2018 tarihinde başlamış olup 24.12.2021 yılında tamamlanacaktır.
Hiser Proje Desteği Kapsamında
  • İhtiyaç Analizi,
  • Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri,
  • Yurtdışı ve Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri,
  • İstihdam Desteği
Proje kapsamında; Hizmet sağlayıcı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak, ihracat yapan firmaların sayısını artırarak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Sektöre özgü yol haritası belirlenmiş olup, yerel rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata dönüştürmeyi sağlayacak hedefler doğrultusunda çalışılmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştiren faaliyetler
  1. İhtiyaç Analizi Faaliyeti:
Firmaların kümelenme yöntemiyle bir araya getirilmesi akabinde; hedef pazarlar, hedef pazarlarda yürütülecek faaliyetler, firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları gibi konuları kapsayan detaylı bir analiz raporu hazırlanmıştır.
  1. Eğitim faaliyetleri
Proje yararlanıcısı firmaların niteliklerini geliştirmek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak için ihtiyaç duyduğu pazarlama ve tanıtım kabiliyetleri geliştirmek ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 9 başlık altında eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.
  1. Yurtiçi-Yurtdışı Tanıtım Ve Organizasyon Faaliyetleri
Hiser projesi kapsamında; hedef pazarlara ulaşmak maksadıyla yurtdışı fuar katılımları, eşleştirme faaliyetleri, küme tanıtım faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır. Yurtdışı tanıtım ve organizasyonlar başlığında proje kapsamında yapılan ilk yurtdışı tanıtım faaliyeti Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai şehrindeki 2019 Arabian Travel Market (ATM Dubai) fuarına yapılmıştır.