Tarihçe

1898 yılında kurulan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş tarihleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişten günümüze ticari faaliyetlerde dönüştürücü ve şehrin kalkınmasında stratejik bir rol üstlenen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk resmi başkanı Hacı Ali Ağazade Mehmet Ali Efendi’dir. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU tarafından sürdürülmektedir.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölge ticaretinde önemli bir rol üstlenmeye başlaması 1926 yılındaki Romanya’ya fındık ihracatı için izin talebi ile görünür hale gelmiştir. Bölge ekonomisinin kilit ürünü olan fındık ihracatı Giresun’un küreselleşme ve dünya pazarına karşı duruşunda önemli derecede büyük bir etki yaratmıştır.  Bu tarih ile başlayan süreç 1959 yılında Giresun Limanı’nın hizmete girmesi sonucu fındık başta olmak üzere tarım ve yer altı madenlerinin ihracatı ile sürmüştür. Günümüzde coğrafi konumunu bir avantaja çeviren Giresun, kendi hammaddesini, gelişmekte olan sanayi sektöründeki yatırımlar sayesinde çağdaş ve teknolojik sanayi tesislerinde işleme sokarak kara ve deniz yolu bağlantıları ile ihraç etmektedir.
8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları kanunu” Odaları ve Borsaları kamu kurumu niteliğine kavuşturmuş ve 01.06.2004 tarihinde çıkarılan yeni kanuna göre düzenlemeler yapmalarını sağlayarak daha iyi hizmet vermeleri için teşkilatlanmalarına olanak vermiştir.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren “Sultan Selim Mahallesi, Taşbaşı Sokak No:4 28200 – Giresun” adresinde bulunan ve mülkiyeti kendisine ait olan tarihi binada hizmet vermeye devam etmektedir.