Çarpık kentleşme ve betonlaşmayı beraberinde getirerek önemli çevre sorunlarına sebep vermiştir. Dar alanlarda çarpık kentleşme ile oluşan plansız ve özensiz yapılar hava ve çevre kirliliği, kentin cephe aldığı Karadeniz de ise kirlenmeye neden olmuştur/olmaktadır. Plansız yapılaşma, arazinin kısıtlı oluşu, yapılar arasında kalan imar yollarının genişlemesini engelleyerek, hava ve çevre kirliliği oluşturmaktadır. Ancak yukarıda sayılan nedenlerin en tetikleyicisi ise plansız bir kentte büyüyen ve gelişen nüfus artışının oluşturduğu araç ve yaya trafiğidir. Bu olumsuzlukların önüne geçmesi muhtemel Giresun Güney Çevre Yolu derinliği imarda iyi planlanmalı, mevcut çarpık kentleşme alanının da kentsel dönüşümler ile iyileştirilmesi yapılmalıdır.
Çevre Yolu Bölgenin her yönden gelişiminin kilit anahtarıdır.
Giresun’da son 30 yılda oluşan ekonomik ve imar negatifliğinin temelinde büyüme sahalarının olmaması, ticari ve imari açıdan gelişim gösterilemeyişi vardır. Giresun geçmişte dar bir koridorda yapılaşmayı kabullenmesi sebebiyle çarpık kentleşmeyi ve betonlaşmayı beraberinde getiren önemli çevre sorunlarına sebep vermiştir. Ticari ve sanayi alanlarının oluşturulamaması göç ve ekonomik düşüşü beraberinde getirmiştir. Giresun’un bugün doğu-batı aksında büyürken, komşu kentler gibi kuzey -güney aksında da gelişebilmesiyle kent nüfusunun artması ve yeni ticari alanlar ile istihdam sahaları oluşturacağına inanmaktayız. Giresun’da ekonomi ve nüfus aritmetiğinin negatif yönlü seyretmesinde en büyük etkilerden biri hiç kuşkusuz imarlı sahaların dar ve yeni alanların oluşturulamamasıdır.
Bu bakımdan proje ihalesinin ilk etabı tamamlanan Giresun Güney Çevre Yolu Projesi sürecinin rantabl olmasına özen gösterilmesi,sürecin ise ekonomik ve makul çerçevelerde tutulması önemlidir. Ayrıca Giresun Güney Çevre Yolu Projesinin geçtiği akslar ve sorumluluk sahalarındaki yerel idareler imar değişikliklerini ve düzenlemelerini gelecek 50-100 yıllık olarak planlamaları, mevcut çarpık ticari ve kent alanlarının revize edilebilecek boyutta alternatiflendirmeleri gerekmektedir.
PROJE BEKLENTİSİ
2015 yılı sonu ile proje ihalesi aşamasında olduğu ifade edilen Giresun Güney Çevre Yolu Projesi’nin 2017 yılı ile yatırım projesine geçilmesi beklenmektedir. Uzmanlar Giresun şehir içi ve anayol trafiğinin 5 yıl gibi bir zaman diliminde dahi mevcut yükü kaldıramayacağı, en kısa zamanda bu projenin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedirler.

 

Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı