GİRESUN İLİ 3. OSB FİZİBİLİTE RAPOR ÇALIŞMASI
Destekleyen Kurum: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafında finanse edilen 3.OSB fizibilite Raporu Çalışması, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak mali destek programları kapsamında yer almaktadır.
Organize Sanayi Bölgeleri, aynı sektörden üretim firmalarının bir arada oldukları, alt yapı hizmetlerinden daha kolay, ucuz ve etkin yararlanabildikleri, birlikte hareket etmekten kaynaklanan sinerjiyi firmalara sunabilen çeşitli olanaklara sahip üretim ve yerleşim birimleridir. Gelişmiş ülkeler seviyesi içerisinde güçlü bir ekonomi ile yer almanın imalat sektörünün koordineli bir şekilde yürütüldüğü, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu büyük önem arz etmektedir. İhtisas/Karma OSB’ler işsizliği azaltan ve firmaların rekabet gücünü artırdığı için bölgelerin kalkınmasına ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılmasına katkı sağlayan önemli yatırım merkezleridir.
  Projenin Genel Amacı;
Giresun Merkez, Espiye, Tirebolu ve Görele ilçelerinde yeni bir OSB ihtiyacının tespiti ile bölgeye uygun OSB türünün belirlenmesi, bahse konu olacak yatırım için özel veya kamu arazilerinde uygun yer tespiti yapılması projenin genel amacını içermektedir. İhtiyaç duyulan OSB türü İhtisas ya da Karma OSB olup olmadığının belirlenmesi bu amaç ile bölgesel sektör analizlerinin yapılması ile ilde faaliyet gösteren temel paydaşların ve hedef kitlenin söz konusu yatırım için talebini ortaya koyulması önem arz etmektedir. Bahse konu olan yatırımın fizıbıl olup olmadığının tespit edilmesi, ticari hayata ve ekonomiye katkısı, maliyet tespitinin gerçekleştirilmesi ve yatırım ihtiyacının belirlenmesine yönelik çalışma gerekçelendirilmesi projenin beklenen sonuçlarını oluşturmaktadır.
Proje çıktısı Fizibilite Raporu, ticari hayatla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve bu konuda yatırım otoritesi olan bakanlık yetkilisi ve karar alıcılarla paylaşılacaktır. Söz konusu yatırımın somut faydalarının ayrıntılı bir fizibilite ile sunulması gelecekte bölgeye yapılacak yeni yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecektir.
*** Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan TR90 Bölgesi; Giresun Merkez, Espiye, Görele, Tirebolu
*** Destek Oranı %90 oranında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı , %10’luk oranda Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından finanse edilmektedir.
 *** 12 ay süren proje Giresun Ticaret ve Sanayi Odası yürütücülüğünde hizmet alımı yolu ile alanında uzman firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.
 Proje Bitiş Tarihi: Ocak 2021