-18.5 C
Giresun
09 Şubat 2023

Giresun İhracat Destek Merkezinin Kurulması ve Kobilerin İhracata Yönlendirilmesi (Export Giresun) Projesi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 05.10.2015 tarihinde yürütülmeye başlanan “Giresun İhracat Destek Merkezinin Kurulması ve Kobilerin İhracata Yönlendirilmesi” (Export Giresun) Projesi 06.01.2016 tarihinde tamamlanmış, bu proje çerçevesinde Giresun’da imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin eğitim hizmetleri ile ihracat bilgi ve becerilerinin arttırılması ve bu kapasitenin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla GiresunTSO bünyesinde İhracat Destek Merkezi kurulmuştur.
Proje kapsamında, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ihracat konusunda eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla bir araştırma yapılarak proje kapsamında sağlanacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerine firmaların ilgi düzeyinin ölçülmesi ve ihtiyaç duydukları konuların değerlendirilmesini içeren “KOBİ İhracat Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlanmıştır. Bu rapor çerçevesinde katılımcı firmalara; İhracata Giriş ve İhracat Planlaması, Pazarlama Yönlü İletişim, Devlet Destekleri ve Hibeler başlıklı 60 saatlik eğitimler verilmiştir.
KOBİ’lerin İhracat Eğitim İhtiyacı Araştırma Raporu kapsamındaki sonuçlardan hareketle, paydaş kurumlardan elde edilen veriler ile kurumların profili çizilmiş ve sırasıyla;
  • Kurumların KOBİ rekabetçiliği ve ihracatın arttırılmasındaki rolleri,
  • Bölgedeki mevcut ihracat stratejileri, destekler ve kurumlar arasındaki işbirlikleri,
  • İlin rekabetçiliğini artıran sektörler ve
  • İhracatın geliştirilmesinde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin katkısı, hizmet sağlayacak kurullar ve insan kaynaklarının öneminin ele alındığı “KOBİ İhracat Kapasitesi Araştırma Raporu” hazırlanmıştır.