Giresun Güney Çevre Yolu

2505
Bir aksilik olmadığı taktirde, Giresun bir nefes beklediği Güney Çevre Yolu Projesine 2018 yılı ile merhaba diyecek. Hayal ve arzunun öte bir ihtiyaç haline dönüşen Güney Çevre Yolu ilimizin bir çok sorununun çözümünde kilit rol oynayacaktır.On yıla yakındır konuşuyoruz,mega bütçeli yatırımın bu yıl sonu ile hayalden gerçeğe dönüşmesi artık kaçınılmaz gözüküyor.
Bölgemizde çarpık kentleşme beraberinde, önemli çevre sorunlarına sebep vermiştir. Plansız yapılaşma, arazinin kısıtlı oluşu, yapılar arasında kalan imar yollarının genişlemesini engelleyerek, hava, çevre ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Ancak yukarıda sayılan nedenlerin en tetikleyicisi ise plansız bir kentte büyüyen ve gelişen nüfus artışının oluşturduğu araç ve yaya trafiğidir.Bu olumsuzlukların önüne geçmesi muhtemel Giresun Güney Çevre Yolu Projesidir.
Giresun Güney Çevre Yolu;
Bu yolun doğu batı aksındaki tahmini uzunluğunun toplam 45 km. ye yakın olması, aynı zamanda imar yolu güzergahının ise sahile en uzun mesafesinin 5 km olması planlanmaktadır. Piraziz ilçe sınırından başlaması düşünülen Giresun Güney Çevre Yolunun Keşap ilçe girişinden sahil ile buluşması hedeflenmiştir.Bu projenin temel gerekçesi ilin geleceğe dönük kalkınma hamlesidir. Giresun’da ekonomi ve nüfus aritmetiğinin negatif yönlü seyretmesinde en büyük etkilerden biri hiç kuşkusuz imarlı sahaların dar ve bu alanlara ilave yeni alanların oluşturulamamasıdır.
Bu bakımdan proje ihalesinin ilk etabı tamamlanan Giresun Güney Çevre Yolu Proje sürecinin yatırım aşamasına resmi olarak geçmesi şarttır.Ayrıca Giresun Güney Çevre Yolu Projesinin geçtiği akslar ve sorumluluk sahalarındaki yerel idareler imar değişikliklerini ve düzenlemelerini gelecek 50-100 yıllık olarak planlamaları,mevcut çarpık ticari ve kent alanlarının revize edilebilecek boyutta alternatiflendirilmesi gerekmektedir.Bu yolun kuzey-güney bağlantılarının çeşitlendirilmesi suretiyle Giresun giriş çıkışlarının artırılması gerekmektedir.Çevre yolu projesine göre, Giresun şehir merkezine Batlama  ve Aksu havzası olarak iki koldan bağlantı verileceği söylenmektedir. Giresun merkeze en az dört giriş verilmemesi halinde iş, konut alanları ve şehir içi trafiği arzu edilen gibi düzelmeyecektir. Dolayısıyla işin başında iken acilen çözüm üretilmesine Giresun minnettarlık duyacaktır.

Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
GiresunTicaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı