‘‘KOBILERE YÖNELIK ALTERNATIF FON KAYNAKLARI VE FINANSAL OKURYAZARLIK
Destekleyen Kurum: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
Kobilere Yönelik Alternatif Fon Kaynakları ve Finansal Okuryazarlık Projesi bir Eğitim Faaliyeti olup Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek Programı kapsamında yer alan faaliyetlerden; yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlere destek sağlanmasına yönelik planlanan çalışmadır.
Kobiler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yeteneği, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli büyümedeki rolü ile işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarını oluşturur. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 ‘de KOBİ’lere yönelik 5 ana stratejik alan ve 15 alt hedefler belirlenmiştir. Belirlenen 5 ana stratejik alanın biriside, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, alt hedefleri ise; Kobilerin banka kredilerine erişiminin kolaylaştırılması ve KOBİ’lerin alternatif Finansman kaynaklarından daha fazla faydalanmalarının sağlanmasıdır. Belirlenen stratejik alanlar sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerini içermektedir.
Projenin Genel Amacı;
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine Finansal Okuryazarlık başlığı altında olup üyelerine Tasarruf yöntemleri ve Sermaye kullanımının yanı sıra, finansal kaynaklara erişim ve fon yönetimi ile ilgili bir eğitim projesi olup, Üyelerin bu konuda bilgi ve farkındalıklarının artması planlanmıştır.
*** Destek Oranın %100’ ü Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. 
*** Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet, Ticaret ve Sanayi sektörlerinden 30 firma temsilcisinin katılım ile eğitim projesini yürütmüştür.
 *** Eğitim faaliyeti 27 Kasım 2019 – 30 Kasım 2019 arasında 4 gün süre ile gerçekleştirilmiştir.
Eğitim faaliyeti akabinde faaliyeti gerçekleştiren kurum olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından katılımcılara sertifikaları verilmiştir.