Oda Sicil Belge Hizmetleri

 Odamız tarafından verilen Belge Hizmetleri
Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti Nedir?
 • Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
 • Sözlü talep edilir.
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız Veznesi  TL  TL
Oda Sicil İhale Belgesi Nedir?
 • Firmanın ihale yasaklısı olmadığına dair belgedir. Yurtiçi ihalelerde geçerlidir. 
 • (g) bendine göre evrak düzenlenir.
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine  TL TL
Ortaklık Belgesi Nedir?
 • Şirket tüm ortaklarının Sermaye durumunu gösterir belgedir. 
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine TL  TL
Kooperatif Yönetim Kurulu Belgesi Nedir?
 • Kooperatifin en son yönetim kurulu üyelerini gösterir belgedir. 
 • Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü’nde GENEL KURUL yapmak için kullanılır. 
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine TL TL
Oda Üyesi Belgesi Nedir?
 • Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
 • İlk KURULUŞ aşamasında ücreti alınır. 
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine  TL TL
Bağ-Kur Sigortalılık Formu Onayı Nedir?
 • Gerçek kişi işletme sahiplerinin Bağ-kur sigortalılıklarına ilişkin sigortalılık formunun üyemizin dosyasının incelenmesi neticesinde doldurularak onaylanmasıdır.
Ticari İkametgah Belgesi Nedir?
 • İhalelerde kullanılan bir belgedir.
Ücret
Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine TL TL
NACE Tebligatı Nedir?
 • Yeni kayıt olan üyelere faaliyet alanlarına göre kaydedildikleri Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına(NACE) göre Grubunu Bildiren Tebligattır.

Belge Hizmetleri Menü

Son Haberler