Bölgenin en önemli limanlarından biri olan Giresun Limanı hakkında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, sürecin her iki kesimin bir araya geleceği ve endişelerin karşılıklı görüşler ile netleştirileceği bir toplantıda ele alınmasını tavsiye etti.
Başkan Çakırmelikoğlu’nun Giresun Limanı ile ilgili açıklaması şu şekildedir;
“Yılda 1.5 milyon ton yükleme-boşaltma kapasiteli olan limanımız Sayın Bakanımız Nurettin Canikli döneminde mobilya gümrükleme yetkisini almıştır. Bu limanımızın gelişmesi açısından önemli bir aşamadır. Komşu ilimiz Ordu’da deniz limanı olmamasından kaynaklı Giresun Limanı avantajlı durumdadır. Bu liman, Sivas-Şebinkarahisar ve Dereli –Giresun yolunun ve tünelinin tamamlanması durumunda ilimizi rekabet avantajı sağlayacaktır. İlimiz aynı zamanda dış ticaret noktasında rekabet üstünlüğüne sahiptir. İlimizde üretilen sanayi ve ticari ürünlerin liman üzerinden yakın yerlere ulaştırılması, OSB’lerde üretimin artması ve avantaj sağlamaları lojistikle direk ilgili bir mevzudur. Giresun olarak, konteynır limanı ve ilimizin istihdamına olan katkısına odaklanmalıyız. Limanın ilin merkezinde yer alması, şehir içi trafiğini ve görüntüsünü olumsuz manada etkilediğinin farkındayız. Ama Giresun olarak daha uygun bir yere yeni bir liman yapılana kadar mevcudun ilimizin yararına en iyi şekilde kullanılması ana çalışma odağımız olmalıdır.
Ekonomide, bir limanın çalışıyor olması o ilin gelişmişliğini göstermektedir. Liman çalışacak ve hangi şartlarda hizmet verecek ise ona göre yatırım yapılacağı bilinmelidir. Sonuçta Giresun limanının şehrin içinde olması şehre hareketlilik, seslilik ve işin durumuna göre kirlilik getirebilir.
Yıllardır liman çalışmıyor diye hep şikayet ederiz. Her hangi bir işletme çalışırken dahi kendine göre yapılanma, şehirde arzu edilmeyen görüntü ve kirliliğe sebep verebilir. Giresun Limanı şehrin içinde yer almasına rağmen çalışması arzu ediliyor ise, Giresun halkı her zaman  görüntü kirliliği ve şehrin nefes alması konusunda tereddüt yaşayacak ve huzursuz olacaktır.
Liman yeni işletmecisi tarafından tam kapasite ile çalıştırılmak istenmektedir. Giresun halkının bir kısmı;  ‘liman ilimize fazla birşey kazandırmayacak, görüntü kirliliğine sebep olacak ve şehrin nefes alması kısıtlanacak’  demekle birlikte, bir kısmı da limanın şehre ticari bir potansiyel kazandıracağı ve istihdama katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu hususta halkın şüphe ve tereddütleri giderecek yapılan bu yatırımın ilimize ne kazandıracağını yüklenici firma yetkilileri şehirde bir toplantı planlamak suretiyle şehrin bürokratlarını, STK, parti il başkanlarını ve basın mensuplarını bilgilendirmeleri en doğru yöntem olduğuna inanmaktayız.Biliyoruz ki, limanda önemli şehir de önemlidir. İstiyoruz ki Giresun’umuzun menfaatleri için ortak paydada buluşalım.”