KOSGEB 2017 Yılı Sıfır Faizli Kredi Faiz Desteği programıyla ilgili olarak KOSGEB Kredi Süreci Ordu –  Giresun Sorumlusu Dr. Hasan GÜNER ile KOSGEB İl Müdürü Yasin SEFER, Giresun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler ve Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu ile görüştüler.
Ziyarette konuşan KOSGEB Kredi Süreci Ordu –  Giresun Sorumlusu Dr. Hasan GÜNER, “Faiz Desteği kapsamında; 10-20 Şubat 2017 tarihleri arasında 540.999 yeni başvuru yapılmış, 2016 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne başvuru yaparak destekten yararlanamayan 229.977 işletmeyle birlikte toplam 770.976 başvuru olmuştur. Bu başvurular arasından gerekli şartları taşıyan 460.167 işletme bütçe imkânları çerçevesinde Bankalardan 20 Bin ile 50 Bin TL arasında ilk yılı geri ödemesiz toplam 36 ay vadeli faizsiz kredi kullanabileceklerdir. Destekten yararlanacak işletmeler belirlenirken, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen “Net Satış Hâsılatı ve Toplam Ciro” resmi verileri esas alınmış olup, işletmeler net satış hâsılatı küçük olandan başlanarak sıralanmıştır.
Söz konusu destek kapsamında Giresun ilimizde işletmelerimiz 57.820.000 TL faizsiz kredi kullanacaklardır.
Kredi başvurusunda bulunan işletmenin gerek gecikmiş/yapılandırılmamış vergi borcunun gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na gecikmiş borcunun veya her ikisinin de bulunması halinde, borcuna mahsuben azami KOSGEB tarafından ödenen faiz desteği kadar tutar banka tarafından işletmeye kullandırılacak kredi tutarından düşülerek, ilgili kuruma ödenmesi sağlanacak ve kalan bakiye işletmeye kullandırılacaktır.
Diğer taraftan ilimizde, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı 4.466 adet işletme bulunmakta olup Kredi Faiz Desteği dışında KOSGEB Destek Programları kapsamında 2011-2016 yılları arasında 1.130 işletmeye toplam 9.680.558 TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2011-2016 yılları arasında 96 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiş olup, 2.849 kişi bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Sertifikasını alan girişimcilerden 177’si işyerini açmıştır. Girişimcilere toplam 3.854.988 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.”dedi
GİRESUN BÖLGESİ DESTEKLENMELİDİR30
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu;” KOSGEB kredileri noktasında Giresun’da ilk programda 77 kişiye imkan sağlanması ardından yaşanan durum ve devletimizin ikinci program ile bu talepleri karşılaması fevkalade iyi olmuştur.Ayrıca Müdürlüğe gitmeden kayıtların web sayfaları üzerinden yapılması yığılmanın da önüne geçilmesine vesile olmuştur.Diğer yandan Giresun’un, Karadeniz Bölgesinin gelişmişlik seviyesi düşük düzeyde olan illeri arasında olması ve proje kültürünün yeni yeni oluşmaya başlaması münasebetiyle özel bir destek kapsamında düşünülmesi gerektiğine inanmaktayız.Özellikle ilimizin gelişimine dönük fındık mamulleri imalatı tesislerinin modernizasyonu ve markalaşması ile metal ürünleri ve ağaç ürünleri imalatı ve teknoloji geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmesi şarttır.Bizler KOSGEB İl Müdürlüğümüz ile ilçelerde işletmelerimiz ile bire bir görüşmeler çerçevesinde bilinç düzeyinin artırılması için mücadele veriyoruz.Bu sürecin desteklenmesi şarttır.”diye konuştu.