Sayın Üyemiz,
KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması” konulu bir proje çağrısı yayınlanmıştır.
11 Eylül- 20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruları yapılacak olan proje teklif çağrısına ilişkin detaylara http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi linki üzerinden ulaşabilmektedir.
Söz konusu programa ilişkin proje çağrısına NACE REV 2. Sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren, KOBİ ölçeğinde bilanço esasına göre defter tutan işletmeler olmak üzere, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net hasılatı en az 300.000 TL olup KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler başvurabilecektir.
Bu çerçevede, üyelerimize yönelik Odamız ve KOSGEB Giresun Müdürlüğü işbirliğinde; KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere, 28 Eylül 2017 Perşembe günü 16.00 – 18.00 saatleri arasında, Odamız Toplantı Salonu’nda, “KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobi’lerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.
Bu kapsamda; söz konusu toplantımıza katılımınızı dileriz.
Saygılarımızla,
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI