DOKAP, kültür ve turizm alanında stratejik eylem planı oluşturmak için düğmeye bastı. Dokap bölgesinde bulunan illerin belediyeleri, üniversiteleri ile ticaret ve sanayi odalarını ziyaret eden bu kapsamda Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden proje sorumlusu Sertaç Tanıtım yetkilisi A.Nedim Özkirişci genel bilgiler aldı.
Özkirişci;”DOKAP için bölgenin kültür ve turizmde stratejik eylem planını oluşturmak adına burada bulunuyoruz.Amacımız DOKAP bölgesinin bu alanlarda markalaşma stratejisini oluşturmaktır.Kapsam içinde yer alan illerin üniversite,belediye ile ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ediyoruz.Doğu Karadeniz’in markalaşması için çatı bir yapılanmaya,ardından illerin markalaşması çalışması planlanmaktadır.Kültür ve turizm alanlarında yapılacak çalışmalar DOKAP kapsamındaki tüm illeri kapsamaktadır.”dedi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün ise;” Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak DOKA ve AB projeleri destekli iki turizm projesi yürüttük.Son dönemde ise turizm alanındaki paydaşlarla bir araya gelerek,koordineli bir çalışma yürütme hedefindeyiz.”diye konuştu.
GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner;”Bölgemizin en önemli eksikliklerinden biri hiç kuşkusuz şehir girişlerinde 3 boyutlu tanıtım billboardlarının olmayışı ve turizm alanlarını gösteren tabelalarda mesafe belirtilmeyişidir.Bunun yanında Giresun Adası’nın mitolojik yapısına uygun olarak Herkül ve Amazon heykelleri projelendirilmelidir.Yine bölge havaalanlarında Turizm Enformasyon büroları oluşturulmalı,ayrıca Giresun Ticaret Borsası’nın fındık temalı müze projesi turizm ile entegreli hale dönüştürülmelidir.”açıklamasını yaptı.
Toplantıya DOKAP proje sorumlu firma yetkililerinin yanı sıra Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci,GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner,Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu,Şükrü Ataün ve Genel Sekreter Şükrü Cebeci katıldı.