Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen “Ar-Ge Reform Paketi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ar-Ge yatırımlarını özendirmek, tasarım faaliyetlerini desteklemek, Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek; teknoloji şirketlerini ortaya çıkartmak ve desteklemek üzere oluşturulan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan “AR-GE Reform Paketi” ile ilgili bilgilendirme amacıyla yapılan toplantının açılış konuşmasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Haluk Akoğlu yaptı.
Müdür Akoğlu;”2023 hedeflerinde katma değeri yüksek ürün imalatı ile büyüme odaklı projeler geliştirilmektedir. Hedef 2023 yılına kadar Gayri Safi Milli Hasılanın 2 milyar dolar olmasıdır.Ar-Ge payının ise özel sektörde %2 toplamda ise %3 olması hedeflenmektedir.Bu projelerdeki hedef katma değeri yüksek ürünler üretmektir, bu hedef için Ar-Ge  reform paketi devreye girmiştir.”dedi.
Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç Dr. Osman Sirkeci;”Giresun gibi sanayisi zayıf vilayetler için Bakanlık Ar-Ge reform paketi çıkartılmıştır. Bu projeler Anadolu sanayisinin gelişmesi adına önemli adımlardır.”dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Teknoloji Müdürlüğü uzmanı Ahmet Yaşar Şaban ise;”Bakanlığın şuan yedi adet Ar-Ge destek projesi bulunmaktadır. Bu projeler sanayimizin gelişmesi için planlanmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde projelendirilen çalışmalar bölgemiz açısından faydalı olacağına inanıyorum.”