Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma ihtiyacına son verecek olan, zor durumdaki mükellefin, genel ekonomik veya işletmeye bağlı nedenlerle vergisini ödemekte güçlük çekmesi halinde yükümlülüklerinin yapılandırılmasına imkan sağlayacak taslağın büyük ölçüde hazırlandığını açıkladı.
Edinilen bilgiye göre;hangi mükelleflerin bu kapsamda değerlendirilebileceğine yönelik düzenlemede, öncelikle mükellefin geçmiş üç yıl içindeki vergi ödemelerini düzenli olarak yapmış olma şartı aranacak. Yasal düzenleme ile Gelir İdaresi’ne bu konuda mevcut uzlaşma yetkisine ilave olarak borçla ilgili farklı bir uzlaşma yetkisi verilecek. Bu yetkiye dayalı detay düzenlemeler ikincil mevzuatla yapılacak. Yapılandırmaya girebilecek mükelleflerin belirlenmesine yönelik objektif kriterler oluşturulacak. Bunlar, geçmiş üç yıllık vergi performansı yanında, şirketin finansal riski, sektörün durumu, hakkında açılmış alacak davası olup olmadığı, geçmişte kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirip-getirmediği gibi ölçülebilir unsurlar olacak. Yapılandırmaya girecek şirket mevcut sorunlarını nasıl aşacağına yönelik bir planı Gelir İdaresi’ne sunacak.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın, kanun tasarısı ya da teklif olarak hızla TBMM’ye sunulacağı belirtildi. Maliye Bakanı Ağbal, önceki gün yaptığı açıklamada, kamu borcunun yeniden yapılandırılmasını 30 Mart sonuna kadar uzatmayı öngören düzenlemeyle birlikte bu tasarının da TBMM’ye verilebileceğini açıklamıştı.
Son üç yıla bakılacak
Düzenlemeyle, öncelikle Gelir İdaresi bu şekilde mükellef bazında bir yapılandırma yapmaya yetkili kılınıyor. Gelir İdaresi’nin vergi ceza ve incelemelerine yönelik raporlara yönelik uzlaşma dışında bir yetkisi bulunmuyor. Yeni düzenleme ise vergisini ekonomik nedenlerle ödeyemeyen mükellefleri kapsıyor.
Mükelleflerin geçmiş dönem vergi ödeme alışkanlıkları baz olarak alınacak. Son üç yıllık vergi ödemeleri ise kriter niteliği taşıyacak. Şirketin borçluluk durumu ve finansal riski de değerlendirme kriterleri içinde yer alacak.