Trabzon Et Kombinası Müdürlüğü olarak 06/02/2023 ile 31/03/2023 (Kemik ihalesi 06/02/2023 ile 31/12/2023 tarihler arasını kapsamaktadır.) tarihleri arasında kombinamızda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimi ve parçalanması sonucu elde edilecek olan yan ürünlerin (deri,kemik ve yumuşak madde) satışı yapılacaktır. Söz konusu satışlara ilişkin şartnameler, teklif mektupları ve kemik için taahhütname Ek olarak yazımızda sunulmuştur. Konuyla ilgilenen firmaların 20/02/2023 tarihi saat
14:00’a kadar teklif mektuplarını içerisinde Kombinamızın kapalı ve kaşelenmiş zarf İnsan Kaynakları Şefliği’ne elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.(Geciken postalardan dolayı kurumumuz sorumluluk kabul etmeyecektir.)

Ek:
1 – BÜYÜKBAŞ DERİ ŞARTNAME (5 Sayfa)
2 – KEMİK ŞARTNAMESİ (5 Sayfa)
3 – KÜÇÜKBAŞ DERİ ŞARTNAME (6 Sayfa)
4 – KEMİK TAAHHÜTNAME (1 Sayfa)
5 – TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ BÜYÜKBAŞ DERİ (1 Sayfa)
6 – TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ KEMİK (1 Sayfa)
7 – TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ KÜÇÜKBAŞ DERİ (1 Sayfa)

Önceki İçerikYardımlarımız Kesintisiz Devam Etmektedir
Sonraki İçerikBiz Büyük Bir Aileyiz, Dün Olduğu Gibi Bugünde Mağdur İnsanlarımızın Yanında Olacağız