Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca temiz üretim ve entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımı kapsamında, 2010/75/AB sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED) 1. ve 2. bölümleri ile düzenlenen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Direktifinin ulusal mevzuata kazandırılması çalışmaları yürütülmektedir.

EKÖK Direktifinin uyumlaştırılması kapsamında ilgili sektörlerin teknik ve mali altyapı ihtiyacının belirlenmesine yönelik Bakanlığımızca kamu, sanayi ve üniversite işbirliklerini dikkate alarak sektörel projeler çalışılmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında kimya, mineral ve diğer başlıklı sektörler öncelikli olmak üzere EKÖK sistemi altyapısının oluşturulması, sektörel uyum durumları ve gerekliliklerinin belirlenmesi amacıyla IPA II programı altında hazırlanan ve 3 Temmuz 2020 tarihinde resmi olarak başlayan “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi” Bakanlığımızca yürütülmektedir.

DIES Projesi kapsamında, yeşil dönüşüm ve 2053 sıfır kirlilik hedefiyle; temiz üretim ve entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımı kapsamındaki sektörlerin sürdürülebilir çevreci üretime geçişte temiz, çevre dostu ve inovatif teknik ve teknolojilere uyum durumları ve yatırım ihtiyaçları dikkate alınarak bir emisyon yönetimi yol haritasının belirleneceği “Türkiye’ nin Emisyon Stratejisinin Belirlenmesine Yönelik Ulusal Eylem Planı Taslağı” hazırlık çalışmaları yürütülmekte olup “Sanayide Yeşil Dönüşüm için Ulusal Eylem Planı 2. Çalıştayı” 29­30 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenmiştir. Sanayiden ve kamu kurumlarından yoğun ilgi gören Çalıştayda sektörel bulgular ve sonuçlar sunulmuş olup Sanayi ve Ticaret Odalarında yer alan Meslek Komitelerinin de katkılarının alınabileceği uygun değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Ek-1 faaliyet listesi kapsamında yer alan faaliyetleri yürüten enerji (Büyük Yakma Tesisleri, rafineriler), metal (demir çelik, demir dışı metal, demirhane ve dökümhaneler, demirli metal işleme, metal ve plastikler yüzey işlem), mineral (çimento, kireç, magnezyum oksit, cam ve mineral lifleri, seramik), kimya (organik kimyasal, inorganik kimyasal, gübre, ilaç ve bitki koruma ürünleri üretimi), atık ve diğer başlıklı (Kağıt ve karton, tekstil, deri ve kürk işleme, mezbahaneler, gıda, içecek ve hayvan yemi, karkas, kümes hayvanları, yüzey işleme, otomotiv, ahşap koruma, bağımsız işletilen atıksu arıtma tesisleri) sektörlerinde yer alan tesislerin güncel MET uyum durumunu ve yatırım ve altyapı ihtiyacını belirlemek amacıyla gerekli verilerin toplanması için “https://ippc.csb.gov.tr” internet adresinde “DIES Projesi Çıktılar” bölümünde MET Kontrol Listeleri yayınlanmaktadır.

Bu çalışmadan elde edilecek veriler aracılığıyla hem tesis düzeyinde hem de sektörel düzeyde uyum ve maliyet analizleri yapılacak olup MET’ lerin halihazırda ve gelecekte uygulanabilirliği, uygulama maliyeti ile uygulama için gereken süreler belirlenecektir. Bu çalışmalar hiçbir şekilde denetim ve kontrol amacı içermemekte olup sektörle işbirliği içerisinde, geçiş süreci göz önünde bulundurularak, AB ve dünya normlarıyla uyumlu ve uygulanabilir bir mevzuatın hazırlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bu projenin sonuçları, AB Yeşil Mutabakatı ve Sıfır Kirlilik Eylem Planı ile ortaya konan hedeflerin hayata geçirilmesi açısından da kilit rol oynayacaktır. Proje kapsamında paylaşılan verilerin güvenliği için proje ekibi tarafından gizlilik sözleşmesi imzalanmış olup, bu çalışmalar sırasında elde edilen bilgilerde gizlilik esas olacaktır.

Bu çerçevede, odanıza kayıtlı ve EED EK-1 faaliyetlerini yürüten tesislerin konuya ilişkin bilgilendirmesinin ivedilikle yapılması ve bahse konu MET Kontrol Listelerinin meslek komiteleri koordinasyonunda en geç 31.12.2023 tarihine kadar doldurulup ecem.bulucu@csb.gov.tr, merve.nephanoglu@csb.gov.tr ve havayonetimi@csb.gov.tr e-posta adresleri ile müracaat edilmesi rica olunur.

Önceki İçerikYöresel Ürünler Ticareti
Sonraki İçerikAk Parti Eynesil Belediye Başkan Aday Adayı Öztürk’ten Ziyaret