TBMM’ye sunulan torba yasa ile teşvik sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından teşvik edilmesine karar verilen bir yatırım, özel koşullarda, yer ve sektör kısıtlaması olmaksızın normal teşvik sistemi dışında teşvik unsurlarıyla desteklenebilecek. Teşvikleri verme yetkisi Bakanlar Kurulu’nun olacak.
Bu kapsama girebilecek teşvikler için genel ifadelerle bir tanım yapıldı. Maddede bu tanım, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığı azaltma, teknoloji dönüşüm sağlama, yenilikçi, Ar- Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olabilecek.
Projeye özel destek ve muafiyetler;
► Yatırıma 49 yıl süreli ücretsiz arsa-arazi verilebilecek.
► Süresi içinde tamamlanan ve 5 yıl istihdam garantisi sağlayan yatırımda arsa/arazi bedelsiz devredilecek.
► Proje için devlet özel altyapı yapabilecek.
► Üretilen ürünlere kamu alım garantisi verilecek.
► Altyapı izin, ruhsat, tahsis, lisans, tescil için istisna getirilebilecek.
► Sabit yatırım için kullanılan kredinin faizi karşılığı hibe desteği verilecek.
► Yatırıma gümrük vergisi muafiyeti tanınabilecek.
► Devlet, nitelikli personele 5 yıl süreyle brüt asgari ücretin 20 katına kadar ücret desteği verecek.
► Devlet yatırımın yüzde 49’una, halka arz koşuluyla ortak olabilecek.
► Yatırımlar, yüzde 100’e kadar kurumlar vergisi indirimi alabilecek.
► Yatırım katkı oranı yüzde 200’e kadar çıkarılabilecek.
► Ücretlerden alınan gelir vergisi stopajında indirim sağlanacak.Yeni çalışan sigorta işveren hissesinin tamamı devlet tarafından 10 yıllığına karşılanacak.