Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Giresun İl Müdürlüğü organizasyonunda  “KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı”  bilgilendirme toplantısı yapıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu’nun da katıldığı toplantıda Giresun Ticaret ve Sanayi Odası imalatçı üyelerin yoğun ilgisi dikkat çekti.
Toplantının açılışında konuşan KOSGEB Giresun İl Müdürü Yasin SEFER;” KOBİ TEKNOYATIRIM ve Stratejik Ürün Destek Programlarının anlatılacağı yerli ve milli imalatın yüzde yüze yakın hibe desteklerinden tüm sanayicilerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz.”dedi.
“DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRİYOR”
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise;”Yerli ve milli her üretim Türkiye’nin dışa bağımlılığını bitiriyor. Yatırım cesaret ister, Giresunlunun yapısında da cesaret vardır. Bu süreçte Giresunlu imalatçılarımızın üretime ve bu destek programına hassasiyet göstereceğine inanıyoruz.”şeklinde konuştu.
“MİLLİ VE YERLİ ÜRÜN STRATEJİK”
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı Projelerinde yer almak isteyenlere destek vermek için çalıştıklarını ifade etti.
Vali Sarıfakıoğulları;”İmalatta, milli ve yerli üretime özellikle stratejik ürünlerin imalatlarına destek vermek görevimiz. Şuan devam eden sınır ötesi operasyonlarda yüzde 70-75 oranında milli ve yerli ürünlerin kullanılması, stratejik ürünlerin imalatının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yeterli mi, tabiî ki değil. Daha fazla stratejik ürün imalatı için çalışmalıyız. KOSGEB’in bu yönde proje geliştirmesi, bizlerinde KOBİ’lerinde sorumluluklarını artırmaktadır.” açıklamasını yaptı.
Konuşmaların ardından KOSGEB’in KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programına yönelik detaylı sunum gerçekleştiren KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı Ahmet Dursunoğlu; Türkiye’de imalatçı firmaların yüzde 99,83’ünün KOBİ ölçekli olduğuna sayının ise 3 milyon 652 bin civarını kapsadığına dikkat çekti.
“YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İMALATI”
KOSGEB Daire Başkanı Dursunoğlu;”Türkiye orta ileri teknoloji ürün ithal ederken, düşük teknolojili ürün ise ihraç etmektedir. Buda cari açığı artırmaktadır. Hedef orta ve ileri teknoloji ve ara malı ürün imalatına ağırlık vermektir. Bu açıdan KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında oluşturulacak projeye üst limit 5 milyon TL destek sağlanması hedeflenmiştir. Bu çerçevede mikro işletmelerin projelerine yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, orta ve küçük işletmelerin projelerine ise yüzde 60 geri ödemesiz yüzde 40 geri ödemeli destek sağlanmaktadır. Projelerde kullanılacak yazılım, teçhizat ve makine alımlarında yerli ve milli ürün tercih edilmesi halinde geri ödemesiz destek oranı yüzde 15 artırılarak hibe destek oranı toplamda yüzde 85’e ulaşmaktadır. Ayrıca proje tamamlandıktan sonra bir yıl süreli personel ve enerji desteğimiz bulunmaktadır. KOBİ Teknoyatırım programından faydalanan işletmelerimizin proje bitiminde imalatta çalıştırdıkları personel ve enerji giderleri 1 yıl süreyle desteklenmektedir..
Bir diğer destek programımız olan Stratejik Ürün Destek Programımızın hedefi de ithal bağımlılığı olan ara malların yerli üretimini desteklemektir. Bu doğrultuda KOSGEB olarak bu projeyi devreye soktuk. Amacımız yerli ve milli üretimi artırmaktır. Bu doğrultuda projenin üç ayağı vardır. KOBİ, büyük işletme ve kamu (KOSGEB) dur. Küçük işletmeler büyük işletmenin ürettiği mamullere ait ara mallarını üretmek ile sorumlu olacağı gibi, bu süreç proje öncesinde bir protokole bağlanacaktır. KOSGEB olarak da biz bu süreci her açıdan destekleyeceğiz. Bu projede de destek üst limiti 5 milyon TL’dir. Şunu ifade etmekte yarar görüyorum, Türkiye’nin ihracat lokomotifi otomotiv imalatıdır, bu sektörde yılda 35 milyar dolar ihracatımıza karşılık, 25 milyar dolar otomotiv ara parça malı ithalatımız vardır. Bizim hedefimiz bu sektörde de, savunma sanayinde de, orta ve yüksek teknoloji sektöründeki ithalatı yapılan ürünlerin yerli üretimini gerçekleştirerek cari açığı azaltmak, üretimde de millileşmeyi sağlamaktır. Bu doğrultu da KOBİ’lerimizden gelecek projeleri desteklemekteyiz. ”şeklinde ifade etti.