Fındık taban fiyat tespiti gündemi hakkında değerlendirmede bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu;”Fındık arz sezonunun yaklaşması ve serbest piyasa da yaşanan negatif eğimli fiyat dalgalanması üreticiyi ve bölge ekonomisini tedirgin etmektedir. Devletimizin daha önceden aldığı kararlar doğrultusunda fiyat istikrarını serbest piyasa şartlarına bırakması, ancak üretici destekleme politikasını ise Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ile sağlamasına rağmen serbest piyasa katalizörü oluşumunun (Lisanslı Depo, Ürün İhtisas Borsası) yetersizliği nedeniyle fındık ürün piyasasındaki konjonktürel durum müdahale sisteminin tekrar devreye alınmasını zorunlu kılmaktadır.” dedi.
Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu açıklaması şu şekilde;
“Fındıkta girdi maliyet eksenli bir değerlendirme yapıldığında ise ortaya çıkan tabloyu şöyle bir değerlendirdiğimizde, 2018 yılında fındıkla ilgili fiyatlar konuşuldu. ‘15 TL olursa iyi olur 14 TL olursa iyi olur’ diye, halbuki girdi maliyetlerindeki artış yüzde yüzdür. Örneklemek gerekirse işçi maliyetleri, gübre  ve zirai mücadele ilaçları vb..
Bölgemiz ekonomisinin can damarı bu altın ürünümüz için 2019 mahsul yılında üretici ve ticaret erbabı eksenli bir yol haritası mutlak oluşturulmalıdır. Öncelikle yapısal görevler ekseninde mutlak üreticiye sahip çıkılmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla fiyat belirlenmeli fakat alım ve mubayaa işlerinde Fiskobirlik ile entegreli bir direnç seviyesi oluşturulması sonucu üretici açısından piyasa eğim değerleri pozitif tutulmalıdır.
Alım kararı ile birlikte Fiskobirlik uzman ekibi ve fiziki potansiyeli aktif kullanılmalıdır. Bölge ve insanın yapısına uygun alım süreci devrede olmalı, üretici kuruluşu FKB bire bir saha da yer almasının olanakları zorlanmalıdır.
TMO 1 Ağustos’tan önce mutlaka taban fiyatı açıklamalıdır. Verilecek fiyat, ekonomik süreç ve bölge dengeleri göz önüne alınmak kaydıyla sosyal politikalar kapsamında artı değerlendirilmeli, kademeli fiyat esas alınmalıdır.
Kademeli fiyat uygulaması olmazsa üreticinin büyük bir bölümünün Eylül-Ekim ayına gün almaya çalışacak olması ve günlerin bir an önce dolacak, uzun vadede beklemenin bir faydası yok diye kimsenin Ocak veya daha ileriki günlere randevu istememesinin piyasaları olumsuz etkilemesinin muhtemel durumuna karşılık Fiskobirlik’in de sahada olması gerekmektedir.  Dolayısıyla erken yığılmaya karşı TMO’ya fındık veremeyen müstahsilimiz ister istemez serbest piyasaya yönelmek durumunda kalacaktır. Arzın fazla olması halinde tüccarın geçmişte yaşadığı gibi finansman maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde gücünün de bir yerde bittiğinden fındık fiyatları hızla düşüşe geçecektir. Geçen sene yaşanan bu durumun tekrarlanması, hem müstahsili hem tüccarı mağdur edecektir.
Fiyat istikrarının gelecek yıllarda devam edebilmesi adına yapısal kararlar, en üst kademede sonuçlandırılmalıdır. Bunun için ilgili tüm tarafların içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde Fındık Üst Kurulu oluşturmak kaydıyla, bu konulardaki karar verecek merci tespit edilmelidir. Fındık fiyat piyasasındaki spekülatif hareketleri önleme adına döviz bazında asgari alım ve yine döviz bazında azami fiyatlar oluştuğunda müdahale edilmelidir.
Bundan sonraki süreçte fındık 3 doların altına inmeyecektir diye bir karar alınması halinde her yıl gündeme gelen problemler artık konuşulmaz ve millet gelecek yıl fındığını üç doların altında satmayacağını bilerek bağına bahçesine çok daha iyi hizmet etmenin olanaklarını arayacağı bilinmelidir.”