Üreten, ürünlerini ihraç eden veya ihracat adayı firmaların uluslararası pazarda yer alması, internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte oluşan elektronik ticaret (e-Ticaret) imkanlarından faydalanması, küresel çevrimiçi piyasalarda daha etkin birer aktör olabilmeleri, e-ticaret pazar yerlerinin geniş kapsamlı olarak tanıtılması amacıyla, işbirliği kuruluşları (TİM, İhracatçı Birlikleri, DEİK, birlik, dernek, v.b.) bünyelerindeki firmaların, Ekonomi Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret sitelerine yapılacak toplu üyeliklerinde, “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, üyelik giderlerinin % 80’i Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmekte olup, Karadeniz İhracatçılar Birliği üyesi firmaların bakiye kalan % 20’lik kısmı KİB tarafından karşılanacağı açıklandı.
E-Ticaret sitelerine üyelik desteğinden faydalanmak isteyen Giresun’da faaliyet yürüten KİB üyelerinin detaylı bilgi için Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği ile temasa geçmeleri yeterli olacaktır.