İş dünyasını yakından ilgilendiren ve yapılan düzenleme ile caydırıcılığı artırılan çekte hapis cezası uygulaması hakkında değerlendirmede bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu; “Çekte hapis cezası uygulaması karşılıksız uygulamasında ciddi firen görevi görecektir.Ayrıca yılsonu ile uygulamaya geçmesi beklenen karekodlu çek uygulaması ile çekte güvenlik açıklarının da giderilmesi planlanmaktadır.”dedi.
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu açıklaması şu şekilde;
“Çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet verenler için hamilin şikayeti üzerine her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar “Adli Para Cezası” verilecek.
 Adli para cezası; karşılıksız kalan kısım, temerrüt faizi ve yargılama giderleri toplamından az olmayacak.
Bu suç nedeniyle ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmayacak.
Yine verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza 5725 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilecek.
Çeklere KAREKOD uygulaması getirilmekte olup; Karekodlu çeki alan lehdar çeki, Türk Ticaret Kanunu’nun 780. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda belirtilen sisteme kaydedecektir. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
Bu uygulamanın gerekçelerini çekte karşılıksız oranlarını yıllara dağılan şekilde görürsek daha net süreci izleyebiliriz.Buna göre; 2011 yılında karşılıksız çek adedi 581.007 tutarı ise 11.514 Milyon TL idi. 2012 yılında karşılıksız çeke yönelik hapis cezası kalktı. 2012 Yılında ise karşılıksız çek adedi 943.231, bunların tutarı ise 20.911 Milyon TL oldu. Yani adet bazında % 62,3 tutar bazında ise % 81,6 artış oldu.  Her ne kadar 2012 yılında oluşan bu anormal artış 2013 ve 2014 yıllarında gerileme gösterse de 2015 yılında karşılıksız çek adet ve tutarı tekrar yükselmeye başladı.”