Üye bilgi güncellemeleri 2 yılda 1 kez tüm üyelerle telefonla iletişime geçilerek/hizmet alımı yoluyla ziyaret edilerek yapılır.

Alınan tüm bilgiler Bilgi İşlem Uzmanı tarafından Odaplus ve SMS sistemine girilir.

Ticaret Sicil kayıtlarında bir güncelleme söz konusuysa Türk Ticaret Kanununun gereklilikleri göz önünde bulundurularak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından gerekli güncellemeler yapılır.

Üye talepleri doğrultusunda bilgi güncellemesi yapılacaksa web sayfasında bulunan form ya da Odada bulunan Üye Bilgi Güncelleme Formları vasıtasıyla güncelleme yapılır.

Alınan formlar her hafta Bilgi İşlem Uzmanı tarafından sisteme girilir.

https://online.giresuntso.org.tr/ adresinde yer alan Giresun TSO Üye Portalına giriş yapılarak bilgi güncellemesi üyeler tarafından yapılır.

Yeni Haberler