• Üye bilgi güncellemeleri 2 yılda 1 kez tüm üyelerle telefonla iletişime geçilerek/hizmet alımı yoluyla ziyaret edilerek yapılır.
  • Alınan tüm bilgiler Bilgi İşlem Uzmanı tarafından TOBB Üye Sistemi ve SMS sistemine girilir.
  • Ticaret Sicil kayıtlarında bir güncelleme söz konusuysa Türk Ticaret Kanununun gereklilikleri göz önünde bulundurularak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından gerekli güncellemeler yapılır.
  • Üye talepleri doğrultusunda bilgi güncellemesi yapılacaksa web sayfasında bulunan form ya da Odada bulunan FR-133 Üye Bilgi Güncelleme Formları vasıtasıyla güncelleme yapılır.
  • Alınan formlar her hafta Bilgi İşlem Uzmanı tarafından sisteme girilir.

Yeni Haberler