Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile İzgören Akademi ortaklığında sınırlı sayıda üyeye yönelik eğitim verildi. İzgören Akademisi eğitmeni Ece Üvey tarafından verilen “Pazarlama Araştırması ve Pazar Bölümlendirme” eğitimi Giresun TSO hizmet binasında verildi.
Eğitmen Üvey;” Pazar bölümlendirme, pazarı oluşturan tüketicilerin nisbeten benzer özelliklere sahip, dolayısıyla benzer mal ve hizmetlere ihtiyaç duyan birtakım gruplara ayrılmasıdır.Bölümlendirmenin etkili olması ve işletmeye yarar sağlaması için belirli noktaların göz önünde tutulması gereği vardır.Kullanılacak kriterler ve ortaya çıkacak bölümlerle ilgili şartlar; ölçülebilirlik,erişebilirlik,büyüklük ve anlamlılıktır.“dedi.