KOBİ tarzı imalatçı firmalara yönelik projelendirilen KOBİGEL KOBİ Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Giresun İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan toplantıya imalat sektöründe faaliyet gösteren işletme yetkilileri katıldı.
Bilgilendirme toplantısında sunumu KOSGEB Giresun İl Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Utku Arslan, sunum gerçekleştirdi.
Uzman Yardımcısı Arslan; 04 Mart-02 Mayıs 2019 tarihleri arasında müracaat edilebilecek olan ve KOBİ tarzı imalatçı işletmelerin faydalanacağı programdan 300 bin TL si hibe, 700 bin TL si faizsiz kredi desteği olmak üzere toplam 1 milyon TL lik  bir finansal destek paketinin bulunduğunu kaydetti.
Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü;
“KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ‘İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak ‘ amacıyla proje teklif çağrısı hazırlanmıştır.Proje çağrısı ile işletme başına destek oranı %60 olmak üzere 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
Başvuracak işletmelerin ;
2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.
  • 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
  1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
  2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
  4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik”