Giresun Üniversitesi ile Sivil Toplum Örgütü temsilcileri arasında oluşturulan kısa adı GÜKİP olan Giresun Üniversitesi-Kent İşbirliği Platformu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Giresun Üniversitesi rektörünün doğal başkan olduğu kurulun başkanlığını Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu yürütecek.
Bu kapsamda 28 üyeden oluşan GÜKİP tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan GRÜ Rektörü Prof.Dr. Cevdet Coşkun; Giresun’da ortak bir akıl oluşturmak olduğuna vurgu yaptı.Diyalogsuzluğun önüne geçmek hedefiyle oluşturulan GÜKİP’in Giresun’da fikirleri bir sepette toplamak olduğuna değinen Rektör Coşkun;” Üniversitelerde geçerli olan sistem, akademisyenleri büyük ölçüde kendi dar uzmanlık alanlarında yayın yapma ve unvan alma yönünden çalışmalar yapmaya itmektedir. Bunun önemli sebeplerinden biri üniversitelerin sadece akademisyenler tarafından yönetiliyor olmalarıdır. Oysa gelişmiş ülkelerde var olan mütevelli heyet sistemi, üniversitelerin hem akademisyenler hem de o şehrin ileri gelen sivil toplum örgütlerinin birlikte yönetilmesini sağlamaktadır. Böylece üniversite ve şehir arasından canlı bir diyalog ortamı oluşarak üniversitedeki birikimin şehre, şehirdeki beklentinin de üniversiteye aktarılması sağlanmış olur. Biz devlet üniversitelerinde resmiyette var olmayan bu kurulu, fahri olarak oluşturmaya karar verdik ve Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu (GÜKİP) adıyla bir platform kurduk. Yönergesini yazdık ve senatomuzda tartışarak 23 Kasım 2016 tarihinde oybirliğiyle geçirdik. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki; YÖK Başkanımızla iki hafta önce Samsunda yaptığımız görüşmede YÖK’ün de benzer bir kurul oluşturmaları yönünde üniversite rektörlüklerine talimat vermeyi düşünmektedir. Bu anlamda bizim bu girişimimiz Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü bir rol üstlenmiş olmaktadır.Bu platformun temel amacı tek kelime ile özetlenecek olursa Giresun’da bir ortak akıl oluşturmaktır. İdeolojik ve politik farklılıklara takılıp kalmaksızın kalbi Giresun için atan herkesi ve her kesimi bir çatı altında toplamaktır. Bu platform çatısı altında düşünce ayrılıkları olacaktır, farklı yaklaşımlar ve farklı fikirlerden kaynaklanan tartışmalar da olacaktır.”dedi.
ÜNİVERSİTE İŞDÜNYASI BİRLİKTELİĞİ
Giresun Üniversitesi-Kent İşbirliği Platformu (GÜKİP) Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise;” GÜKİP, Sivil Toplum Kuruluşları ile üniversitemizin yönetim kadrosu ve alanında başarılı yöneticilerin, bir araya gelmesiyle Giresun Üniversitesi çatısı altında ilimizin kalkınabilmesi ve gelişebilmes ine dönük planlanmış geniş tabanlı bir yapıdır. STK temsilcilerinin yanı sıra Giresun Üniversitesi’nin çok kıymetli öğretim görevlileri ile yöneticilerinin de yer aldığı GÜKİP, ilimizin lobi faaliyetlerini tek elden yürütebilecek bir üst kurul pozisyonundadır. Giresun ilinin sosyo-ekonomik alanda veri tabanının oluşturulması ile üniversite-işdünyası iş birliği çerçevesinde faaliyet yürütmek amacıyla kurulan GÜKİP, yönetim ve danışma kurulu başlığında iki ayrı birimde toplam 28 temsilciden oluşmaktadır.
GÜKİP’in yapısından kısaca bahsedersek, şahsımın kurul başkanı olarak yer aldığı yönetim kurulu 10, danışma kurulu ise 18 kişiden oluşmaktadır. Bu oluşum ile Giresun’un yararına AR-GE çalışmaları yapmak ve projeler yürütmek, kamu ve özel sektör yatırımlarına danışmanlık desteği sağlamak, bilimsel toplantılar, kongreler ve seminerler düzenlemek, kamu ve özel sektör ile ortak veri bankası oluşturmak, Giresun için proje kültürünü yaygınlaştırmak, fındık,turizm ve balıkçılık sektörlerine öncelik vermek suretiyle proje faaliyetlerini teşvik etmek, üniversite sanayi işbirliği alanında öncülük yapmak ana amaç olmak kaydıyla, sosyal-kültürel ve ekonomik manada ilimize proje ve manevi destek verebilecek bir vizyon çizmektir.”olduğunu ifade etti.
Giresun Üniversitesi-Kent İşbirliği Platformunda aşağıdaki isimler yer alıyor;
Ticaret ve Sanayi Odası Y.Krl. Başkanı
Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
Yön. Krl. Başkanı
G.Ü. Spor İlimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Yön. Krl. Baş. Yrd.
Makine Mühendisleri Oda Başkanı
Muammer USTA
Yön. Krl. Baş. Yrd.
G.Ü. Rektör Yardımcısı
Prof. Dr Mustafa CİN
Yönetim. Krl. Üye
Ticaret Borsası Y.Krl. Başkanı
Temel YANIKOĞLU
Yönetim. Krl. Üye
G.Ü. Rektör Yardımcısı
Serkan SOYLU
Yönetim. Krl. Üye
G.Ü.Tıp Fak Dekanı
Prof. Dr. Canan ÇELİK
Yönetim. Krl. Üye
Kent Konseyi Başkanı
Uğur KARAİBRAHİMOĞLU
Yönetim. Krl. Üye
G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 Prof. Dr. Başak TAŞELİ
Yönetim. Krl. Üye
Giresun DOKA  Temsilcisi
Murat ALADAĞ
Yönetim. Krl. Üye
Baro Başkanı
Av. Gültekin UZUNALİOĞLU
Danışman Üye
Esnaf ve San. Od. Bir. Yönt. Krl.Bşk.
Ali KARA
Danışman Üye
Ziraat Odası Başkanı
Nurittin KARAN
Danışman Üye
Bulancak TSO Başkanı
Ali FATOĞLU
Danışman Üye
İnşaat Mühendisleri Oda Bşk.
Arzu TOPUZ
Danışman Üye
Serbest Muh. Mali Müş. Od. Bşk.
Fikri ÇALCALI
Danışman Üye
42.Bölge Giresun Eczacılar Odası Başkanı
Mine ERDOĞAN
Danışman Üye
Tabibler Odası Başkanı
Dr.Erhan TEKER
Danışman Üye
Mimarlar Odası Başkanı
Gökhan GÖKSU
Danışman Üye
Veteriner Hekimler Odası Başkanı
Hüseyin ÖZKAYA
Danışman Üye
Elekrik Mühendisleri Odası Başkanı
Tacettin ÖZKILIÇ
Danışman Üye
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Rıfkı KARABULUT
Danışman Üye
Gazeteciler Derneği Başkanı
Bekir BAYRAM
Danışman Üye
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi
Halit AYAR
Danışman Üye
Prf. Dr.Taner KARAHASANOĞLU
Danışman Üye
Hakan ADANIR
Danışman Üye
Tamer UZUNER
Danışman Üye
Cemalettin AYDINOĞLU
Danışman Üye