İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının ticaretini yapanların yetki belgesi alması için son tarihin 13 Ağustos 2019 olduğu açıklandı.
Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandığı hatırlatılarak, “Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, Odanıza kayıtlı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden üyelerin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere yetkili kuruluşlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca İkinci El Kara Taşıtı Mesleki Yeterlilik Belgesi olan işletme sahiplerinin ise Ticaret İl Müdürlüklerine belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.