Bilindiği üzere, 19/12/2023 tarihli, 32404 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Tarife ve fiyat listesi” başlıklı 8’inci maddesinin 1’inci fıkrası, “Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.12.2023 tarihli ve 92214254 sayılı yazıda, aşağıdaki hususların dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.

  • Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe self servis (masaya servis hizmeti sunulmayan) hizmet verilen iş yerlerinde uygulanan tarife ve fiyat listelerinin sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça bulundurulmuş olması koşuluyla ayrıca masalar üzerinde yer alması gerek olmamakla birlikte giriş kapısı önünde ise süreklilik arz edecek şekilde bulundurulması gerekmektedir.
  • Alışveriş merkezleri gibi yerlerde kendisine tahsis edilmiş oturma alanı bulunmayan, ortak kullanım alanında self servis şeklinde yiyecek ve içecek hizmet verilen iş yerlerinin giriş kapısı önünde tarife ve fiyat listelerine yer verme yükümlülükleri bulunmamakta; ancak sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listelerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça yer vermeleri gerekmektedir.
  • Geleneksel olarak kendine ayrılmış mekanlarda masaya servis hizmeti sunulan işletmelerde, tüketicilerin masaya oturmalarını müteakiben ve en geç sipariş verilinceye kadar tarife ve fiyat listeleri hizmet sunulan masanın üstüne konulmalı ve giriş kapıları önünde süreklilik arz edecek şekilde bulundurulmalıdır.

Masaya servis hizmeti sunulan işletmelerin müşteri kabulü yapılan birden fazla giriş kapısı olması durumunda ise tarife ve fiyat listelerine her bir giriş kapısı önünde ayrı ayrı Diğer yandan teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda akıllı cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla, işletmelerin müşterilerin QR kodu okutması suretiyle fiyat tarife ve listelerini görüntülemesi uygulamasının tek başına yeterli olmadığı ve Yönetmelikteki zorunluluğu karşılamadığı değerlendirilmektedir. Zira, mevzuat hükümlerinde fiyat tarife ve listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bulundurulması gereği vurgulanmıştır. Ancak ek bir hizmet olarak QR kodu uygulamasının kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Önceki İçerikTarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımları Hibe Desteği Duyurusu
Sonraki İçerikBaşkan Şenlikoğlu’ndan Giresun Ticaret Ve Sanayi Odası’na Ziyaret