Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının tüm resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapabilmeleri amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımının kullanılmasına başlandığını açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden ifade edildiği üzere; Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Odanıza bağlı ilgili firmaların konu hakkında bilgilendirilmeleri, bu firmaların Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmelerinin sağlanması istenmektedir.