Giresun’da faaliyet gösteren asansör imalatı ve montajı yapan firmalar bir araya geldi. Giresun’da 15 civarında bir firma potansiyeline ulaşan asansör imalatçıları,sorunlarını gündeme taşıdılar.
5Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu’nun da iştirak ettiği toplantıda iki ana gündem maddesi yer aldı.
25 Mart 2017 tarihinden itibaren asansör montajı ve bakım onarımı alanlarında zorunlu hale gelen Mesleki Eğitim Belgesi ile asansör imalatı yapan firmaların kümelenme çalışmaları üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.
Kerasus Asansör firma yetkilisi işadamı Cemil Harmanşa; “Önceliklerimizi iyi tespit edip bu doğrultuda bir yol haritası izlemeliyiz.Mesleki Yeterlik Belgesi şuan asansör firmalarının olmazsa olmazıdır.İllerde bu süreci yönetecek birimlerin oluşturulmasının altyapısı nasıl sağlanır buna odaklanmalıyız.”dedi.
GİSMAP firma yetkilisi işadamı Kadir Kara;” Giresun asansör imalatı yapan firmalar açısından potansiyeli olan bir bölgedir.Nüfus ve ekonomik boyutunun üstünde bir potansiyeli içinde barındırmaktadır.Konya asansör imalatının şuan merkezi gözükmektedir,zamanla Giresun bu alanda ikinci il konumuna gelecek ve markalaşacaktır.Önemli olan Giresun’da asansör imalatı yapan firmaların desteklenmesidir.”
Kayanur Asansör firma yetkilisi işadamı Hasan Kaya;”Asansör imalatı ve montajı sektörü her geçen gün büyüyen ve mevzuatı değişen bir sektördür.Kendi içinde dahi farklılıklar içermektedir.Giresun’da bir araya gelip arge üzerine çalışmalar yürütebilir, markalaşmanın önünü açabilir isek önemli bir potansiyele ulaşacağımıza inanıyorum.”sözlerini vurguladı.
Giryas Asansör firma yetkilisi işadamı Alptekin Öztürk;”Asansör firmaları olarak Türkiye genelinde dahi bir araya gelme sorunu yaşamaktayız.Büyük firmalara karşı Anadolu Asansörcüleri Derneğini kurmak suretiyle kurumsallaşmanın altyapısını oluşturmayı planlıyoruz.Sektörümüz her geçen gün büyüyor.Giresun’da önceliğimiz Mesleki Yeterlilik Belgesi olmalıdır,ardından sektör analizi ve kümelenmeye ağırlık vermeliyiz.”dedi.
Prolift Asansör firma yetkilisi işadamı Bahtiyar Karakoç;”Giresun’da imalat sanayi olmaz denilmesini abesle karşılıyorum.Giresun, metal ürünleri dolayısıyla asansör ve aksamları imalatında potansiyeli olan ancak fırsatlar verilmediği için büyüyemeyen bir durumdadır.Giresun  bu potansiyelini bugüne kadar kullanamadığı gibi bir çok imalatçıyı il dışına kaçırmıştır.Öncelikle sektör analizlerini iyi yapmak ve bu analizler ışığında yatırımları belirlemek gerekiyor.Giresun’da turizm kadar imalat altyapısı da vardır,hatta daha yoğun bir potansiyeli içinde barındırmaktadır.Sektörümüze dönük ihtisas OSB’si ilimizin olduğu kadar çevre illerden de bir çekim merkezi yaratacaktır.Ama öncelik sektöre şans ve imkan tanımaktır.Yok,bu bölgede imalat olmaz denirse mevcudu da kaçırırmış oluruz.Dolayısıyla Giresun asansör ve metal ürünleri imalatında Karadeniz Bölgesinde tektir,makine altyapısı olarak komşu vilayetlerden üstündür.”diye konuştu.
SMS Asansör firma yetkilisi işadamı Yaşar Saraçoğlu;”Mesleki Yeterlilik Belgesi süreci,bizim gibi Anadolu firmalarını zora sokacaktır.Büyük firmaların bu süreci daha önce aştığını biliyoruz,Bizlerin Mesleki Yeterlilik Belgeli işçi çalıştırabilmesi için işçilerimizi Ankara veya İstanbul’a göndermemiz şart.Fakat buda yeterli değil,sınav sırası ne zaman gelecek belli değil,dolayısıyla süreci hızlandırmak ve radikal bir karar alınması şarttır.Bunun içinde illerde yer alan Meslek Liseleri yada Meslek Edindirme Merkezlerine yetki verilmesi sağlanmalıdır.”dedi.
Uğurlift Asansör firma yetkilisi işadamı Ali Tekbaş;”Asansör firmaları olarak bölgede yan sanayinin oluşması ve teknoloji geliştirme alanında çalışmaların yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz.Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi bir çok alanda belgelendirme şartları aranmaktadır.Giresun bu alanda çıtayı yukarı taşıyabilmesi için sektöre ağırlık vermesi gerekmektedir.”
Msilift Asansör firma yetkilisi işadamı Muhsin İnaç;”Giresun asansör firmaları olarak ilk kez bu düzeyde bir araya geldik ve bu oluşumun yararlı olacağını umut ediyorum.Sektörümüz ile ilgili geniş tabanlı bir proje daima fayda sağlar diye düşünüyorum.”dedi.
YK Asansör firma yetkilisi işadamı Yusuf Kocaoğlu;”Sektöre yeni girmemize rağmen,gelecek adına olumlu düşüncelere sahibim.Kısa zamanda belgelendirme süreçleri ve altyapı olarak bir çok zorlukla karşılaştık.Bu zorlukları aşabilmemiz adına ortak hareket etmemiz şarttır.”diye konuştu.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu; “Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörlere dönük çalışmalarımız var.Yapılan analizler sonucunda asansör imalatı ve montajı alanında Giresun’un potansiyeli göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu gördük.Dolayısıyla asansör imalatı ve montajı sektöründe neler yapabiliriz,bu sektörün ekonomiye daha fazla nasıl katma değer sağlayabileceğini analiz etmeliyiz.Bizler bu doğrultuda bir yola çıktık.Diğer yandan Mesleki Yeterlilik Belgesi asansör imalatı ve montajı için artık zorunlu hale gelmiştir,çözümü noktasında ise biz her daim yanınızda olacağız.”bilgisini verdi.