SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nde alınan yazıda 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi almış olan imalatçı firmaların, her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde, bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımıza vermeleri zorunludur.

Bu nedenle, İlimizde bulunan Sanayi Sicil Belgeli işletmelerin, 2020 yılı Nisan ayının son gününe kadar (30 Nisan 2020) 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık İşletme Cetvellerini, Bakanlığımızın http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya yine Bakanlığımızın http://www.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan, ”E-Hizmetler” menüsü içerisindeki ”Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden giriş yaparak elektronik ortamda vermeleri (yıllık işletme cetvellerinin tam ve sağlıklı doldurmaları), ya da teknik bir nedenden dolayı verememeleri halinde Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde, Yıllık İşletme Cetvellerini elektronik ortamda veremeyen veya Müdürlüğümüze sunmayan işletmeler hakkında, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.

Yaşanan salgın nedeni ile Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde dolduramayacak olan firmaların Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde COVİT-19 YİC DİLEKÇESİ başlığında belirtilen sekmeden Yıllık İşletme Cetveli mücbir sebep bildirimi yapmaları gerekmekte olduğu belirtilmiştir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.