Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen bir yazıya atıfta bulunularak, Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla durdurulan gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesinin gerektiği bildirilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,