Koronavirüs (Covid-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23:59’dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemleri ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur. Ancak yetki belgesi yenileme, devir dönüşüm gibi diğer işlemler devam ettirilecektir.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.