Plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususların düzenlendiği “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” tarafınıza bildirilmişti.
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esaslar yeniden düzenlenmiş, 09.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.
Bu kapsamda, yeniden düzenlenen Usul ve Esaslar yazımız ekinde gönderilmekte olup, plastik poşet üretici/ithalatçılan ile satış noktalarının söz konusu Usul ve Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.