KOSGEB tarafından yapılan açıklamaya göre; “Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır.Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları,ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır.” politikası belirlenmiştir.
KOSGEB Başkanı Recep Biçer imzalı açıklamada;”Tedbir kapsamında işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarla toplantılar yapılarak mevzuat engellerini tespit etmek amacıyla KOSGEB veri tabanında yer alan kuruluşundan bugüne 42 ayı geçmemiş işletmelere çevrim içi anket uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.Bunun yanında KOBİ’ler ve Girişimciler alanında sürekli işbirliği halinde olduğumuz siz değerli paydaşlarımızın da tedbir kapsamındaki görüşleri,sorunlu alanların tespiti açısından büyük önem arz etmektedir. http://anketyonetim.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/mevzuatyuku2 adresinden erişim sağlayıp doldurulabileceğiniz anketin en geç 4 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanarak surece katkı yapmanızı bekliyoruz.”