Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre Yemen’de süregelen iç çatışmalar neticesinde 29 milyon ülke nüfusunun %75’ine tekabül eden 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelmiş olup, 11.3 milyon kişi ise gıda eksikliği yüzünden ölüm riskiyle mücadele etmektedir. Ayrıca, 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş olup, 5.8 milyon çocuk acil insani yardıma muhtaç durumdadır.
İlgi (a) Başkanlık Makamı’nın Olur’u ile 12/11/2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından başlatılan “Yemen’e Umut Ol” insani yardım kampanyasına destek sağlanması amacıyla İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun imzaladığı ilgi (b) yazı doğrultusunda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması hususunda;