Sayın Üyemiz,

9 Haziran 2021 Tarihli ve 3156 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında;

Üyelerimizin 30/4/2021 tarihine kadar ödenmemiş Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

  • Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bizzat müracaat-firmalarda kaşe-edilmesi gerekmektedir.
  • Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz aidat borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir.
  • Belirtilen dönemlere ait tutarlara isabet etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

  • İlk Taksitini 30/09/2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 28/02/2022 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.
  • Toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.