Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.10.2020 tarihli yazısı ile; Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atıfla; “İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu” konulu yazı ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca COVID 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim, vergi borcu olarak kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Üyelerimizin bilgisine sunulur.