İlgi: TOBB’nin 20.04.2020 tarih ve 3876 sayılı yazısı,
İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.04.2020 tarihli ve E-00053904790 sayılı yazıda belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğu vurgulanmıştır.
Yazıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılabileceği belirtilmiştir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.