ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanımına ilişkin tebliğ 05 Ekim 2018 tarih ve 30556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde özellikle şu hususlar belirtilmiştir.

1. Tüketicilere sunulan malların etiket ve fiyat listelerinde “ malın üretim yeri” , “malın ayırıcı özelliği”, “malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı”, “malın birim fiyatı”, “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ve “üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit edilen şekil, logo veya işaret” lerin bulunması zorunludur.

2. “Türkiye’de üretilen el ve ev sanat ürünleri” ile “27.10.199 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18.maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar” yerli üretim sayılır.

3. Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

4. Yerli üretim logosu etiket ve fiyat listelerinde orijinal renklerde ve şekillerde yer almalıdır.

Yerli üretim logosuna ve logonun küçültülmesi ya da büyütülmesi gereken durumlarda uygulanacak oranlara http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005.htm
adresinden ulaşabilirsiniz.