Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, ilimizin marka şehir olması amacıyla. Üniversitemiz öğretim elemanlarının sanayicilerimizle ortak çalışmalar yapması planlanmaktadır.
Bilindiği gibi fındık üreticilerimizin eğimli arazide makineli tarım yapma imkanları çok kısıtlıdır. Bu sebeple Giresun Üniversitesi ve sanayiciler olarak, ilimizi eğimli arazide kullanılacak tarım makineleri imalatında öncü ve marka şehir yapmak istiyoruz.
Bunun için Giresun Üniversitesi öğretim elemanlarıyla aşağıdaki sorulara cevap aramak ve örnek, taslak tarım makineleri üzerinde fikir alışverişinde bulunmak üzere ve deneme aşamasında üretilmesinin konuşulacağı bir toplantı yapılacaktır.
Söz konusu toplantının konu başlıkları:
  1. Eğimli arazide tarım makinelerinin kullanılabilmesi için mevcut fındık bahçelerinde ne tür ön hazırlıklar yapılmalıdır?
  2. Değişik amaçlarla tarımsal faaliyet yapanların kullandıkları, öncelikle yerli veya ithal küçük tarım el makinelerinin hangileri bu amaçla kullanılabilir?
  3. Küçük tarım el makinelerine ne tür ek üniteler ve aparatlar takarak fındık üreticilerinin eğimli arazide makineli tarım yapmalarını sağlayabiliriz?