Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından tekstil sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında Çözgü Operatörü (seviye 3), Tahar Operatörü (seviye 3), Dokuma Operatörü (seviye 3, 4 ve 5) mesleklerinde ulusal meslek standartları (UMS) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu UMS’lere http://www.tekstilisveren.org.tr/detav.aspx?haberid=820 adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir.