Avrupa’nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması ve araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek amacıyla özel bir fonlama sistemi ile yürütülen Çerçeve Programların sekizincisi olan Ufuk2020 Programı’nın (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütüldüğü, Ufuk2020 Programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra enerji, sağlık, ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası işbirliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetleri desteklendiği ve Ufuk2020 Programı’ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, öze! sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlar (STK, birlik, demek vb.) faydalanabilmektedir.
Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından hazırlanan Ufuk2020 “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı kapsamında proje teklif çağrılarına ilişkin bilgi notu ek’te gönderilmektedir.