Başkurtistan Cumhuriyeti HüKiimetL Başkurtistan Cumhuriyeti Tanm Bakanlığı ve Bashkir Fuar Şirketi (BVK – httD:;/bvkexpo. ra en i tarafından, Ufa’daki VDNH-EXPO Merkezi’nde, 12-15 Mart 2019 tarihleri arasında. Uluslararası ”AgroComplex” Fuarı ile Tarım Sanayi Forumu’nun düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu Fuar ve etkinliğe, 14 ülke ve Rusya Federasyonu’nun 34 bölgesinden 30ü e yakın firmanın katılımı beklendiği ifade edilmektedir.
Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve iletişim noktalarının yer aldığı doküman Birliğimiz we t : nesinin (‘www.tobb.org.trl “Hizmetler/Uluslararası İş Imkânları-Ülke Duyumlan-Rusya bölümünde yer almaktadır.