Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)’nin 40’ıncı maddesinin altıncı, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı fıkralarında, adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Nl, N2, Rl, R2, Mİ, M2, Pl, P2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, KTY’de öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, bahse konu yükümlülük KTY’nin Geçici 2 nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.