Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti” ne yönelik bir tespit ve sıralama yapılmasına ilişkin araştırmaya imza atmaktadır. Çalışma kapsamında. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ayrıca ilk 500 içerisine girmeye hak kazanan firmalara bir takım destekler verilmesi planlanmaktadır.
Araştırmaya Katılım Koşulları ve Önemli Hususlar
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’na hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmalar “beyan usulü” katılacaklardır.
Başvuruda temel alınan hizmet ihracatı türleri ve hizmet sektörlerinde aşağıdaki sınıflandırma esas alınmaktadır.
Hizmet ihracat) türleri:
Mod 1 – Sınır Ötesi Hizmet Sunumu: Türkiye’den başka bir ülkeye hizmet sağlanması (Ulaşım, iletişim, sigorta, mali hizmetler vb.)
Örnekler: Uzaktan eğitim, önüne eğitim, yurtdışma yazılım, program, oyun satışı
Mod 2 – Yurt Dışında Tüketim: Bir hizmetin Türkiye’de bulunan yabancı vatandaşlara sağlanması (Seyahat, turizm vb.)
Örnekler: Yabancı ülke vatandaşı bir öğrencinin Türkiye’de öğrenim görmek amacıyla yaptığı harcamalar, yabancı ülke vatandaşı bir hastanın Türkiye’de tedavi görmesi, yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de gerçekleştirdiği seyahat/tatii amaçlı harcamaları
Mod 3 – Ticari Varlık: Hizmet sağlayan yabancı bir firmanın bir ülkede bulunması (İnşaat hizmetleri vb.)
Örnekler: Bir eğitim kıırumunun yurtdışında şube açarak hizmet vermesi, bir müteahhitlik firmasının yurtdışında ofis, şirket açarak hizmet vermesi
Mod 4 – Gerçek Kişinin Varlığı Yoluyla Hizmet Arzı: Bir bireyin hizmet sağlaması için tüketicinin bulunduğu yabana bir ülkede geçici olarak bulunması (Bilgisayar ve bilgi servisleri; kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri vb.)
Örnekler: Bir akademisyenin/yazılırncımn belirli bir dönem içinde yurtdışında hizmet vermesi
Hizmet Sektörleri:
 1. Mesleki Hizmetler (uzmanlık gerektiren hizmetler, bilişim, yazılım ve donanım hizmetleri ve diğer mesleki hizmetler)
 2. Haberleşme Hizmetleri
 3. İnşaat, Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik-Mimarlık Hizmetleri
 4. Eğitim Hizmetleri
 5. Çevre Hizmetleri
 6. Mali Hizmetleri
 7. Dağıtım Hizmetleri
 8. Sağlıkla İlgili Hizmetler ve Sosyal Hizmetler
 9. Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler
 10. Eğlence, Kültür ve Spor Hizmetleri
 11. Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri (deniz, hava, demiryolu ve kara taşımacılığı)
 12. Diğer Hizmetler
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırmasına Nereden ve Nasıl Başvuru Yapılacak?
 • Tüm firmalar başvurularını www.tim.org.tr/tr/500.html. adresinden, çok kısa bir sürede ücretsiz olarak gerçekleştirebilir.
 • Kayıtlı internet adresinden başvuru formu doldurulmalı ve kayıt formunun çıktısı alınarak firma yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.
 • İmzalanan ilgili belgeler son başvuru tarihine kadar imza sirküleri ve taahhütname ile birlikte sisteme yüklenmelidir.